• Hotline: (024) 6269.5989
  • Thursday, 13/05/2021
Phenom flash
Phụ kiện Parker
Cập nhật

Phụ kiện

 

 

Van, ống nối và đường ống

- Van kim: + áp suất thấp: chịu được áp suất lên tới 15,000 psi (1,034 bar)

                 + áp suất trung bình: chịu được áp suất lên tới 20,000 psi (1,379 bar)

                 + áp suất cao: chịu được áp suất lên tới 150,000 psi (10,342 bar)

                 + van đường ống: chịu được áp suất lên tới 15,000 psi (1,034 bar)

                 + vi dòng: chịu được áp suất lên tới 60,000 psi (4,137 bar)

                 + van chặn & xả: chịu được áp suất lên tới 20,000 psi (1,379 bar)

                 + van áp kế & xả: chịu được áp suất lên tới 30,000 psi (2,068 bar)

                 + van chịu nhiệt: chịu được áp suất lên tới 60,000 psi (4,137 bar), nhiệt độ 1200oF (649oC)

                 + van chia dòng: chịu được áp suất lên tới 20,000 psi (1379 bar)

                 + van Yoke: chịu được áp suất lên tới 50,000 psi (3,447 bar)

Van truyền động

- Van truyền động khí nén: + chịu được áp suất lên tới 150,000 psi (10,342 bar)

- Van điện kiểm soát vi dòng: + chịu được áp suất lên tới 60,000 psi (4,137 bar)

Ống nối và đường ống

- Áp suất thấp: chịu áp lên tới 15,000 psi (1,034 bar)

- Áp suất trung bình: chịu áp lên tới 20,000 psi (1,379 bar)

- Áp suất cao: chịu áp lên tới 150,000 psi (10,342 bar)

Ống chuyển/ khớp nối ống

- Ống chuyển: đực-cái, đực –đực, Ez-Union, Butt-weld/header, vách ngăn, vòng đệm SAE

Van bi

- Van 2, 3 chiều: chịu áp lên tới 20,000 psi (1,379 bar)

- Van 4 chiều: chịu áp lên tới 10,000 psi (690 bar)

- Van kép chặn/xả: chịu áp lên tới 15,000 psi (1,035 bar)

- Van đặt dưới lòng biển: + chịu áp suất trong lên tới 20,000 psi (1,379 bar)

                                         + áp suất nước lên tới 12,500 ft (3,810 m)

- Van truyền động: truyền động điện/khí nén

Van giảm áp

- Van giảm áp metal seat: chịu áp lên tới 75,000 psi (5,171 bar)

- Van giảm áp soft seat: chịu áp lên tới 20,000 psi (1,379 bar)

Các phụ kiện khác:

- Cặp nhiệt điện, ống bảo vệ cặp nhiệt điện

- Đầu bảo vệ & đĩa vỡ

- Đồng hồ áp kế

Phụ kiện chịu chua (ăn mòn)

- Van áp kế & xả: chịu được áp suất lên tới 20,000 psi (1,379 bar)

- Ống nối áp cao: chịu được áp suất lên tới 30,000 psi (2,068 bar)

- Đường ống áp cao: chịu được áp suất lên tới 30,000 psi (2,068 bar)

- Núm áp cao: chịu được áp suất lên tới 30,000 psi (2,068 bar)

- Van một chiều cao áp

- Ống chuyển/ khớp nối

- Áp kế

Dụng cụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng 

 

 

Sản phầm liên quan
Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến
    Mr. Hiếu
    Mr. Hiếu
    0971.1412.89
    Mr. Hiếu

Tin tức và sự kiện