• Hotline: (24) 62695989
  • Monday, 22/04/2019
Phenom flash Công ty khoa trí
Thông báo sát nhập Phenom vào Thermo Fisher Scientific
Cập nhật 8/1/2018 3:45:05 PM

Theo thông cáo báo chí từ Hãng PhenomWorld, Hà Lan, kể từ năm 2018, Hãng PhenomWorld, Hà Lan chính thức được Tập đoàn Thermo Fisher Scientific mua và trở thành một Công ty thuộc Tập đoàn Thermo chuyên cung cấp sản phẩm, dịch vụ và giải pháp kính hiển vi điện tử quét để bàn.

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến
    Mr. Cương ( 0915 989 780 )
    Mr. Cương ( 0915 989 780 )