• Hotline: (24) 62695989
  • Monday, 22/04/2019
Phenom flash Công ty khoa trí
Thông báo Micromeritics mua lại PID và FreeMan Technology
Cập nhật 10/23/2018 11:50:54 AM

Trong đầu năm 2018 Hãng Micromeritics đã đàm phán và mua lại PID-Tây Ban Nha và FreeMan Technology. Đây là hai nhà sản xuất hàng đầu thế giới về Thiết bị vi phản ứng và Thiết bị đo độ chảy động học của bột mịn.

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến
    Mr. Cương ( 0915 989 780 )
    Mr. Cương ( 0915 989 780 )