• Hotline: (24) 62695989
  • Tuesday, 26/03/2019
Phenom flash Công ty khoa trí
Micromeritics chính thức ngừng sản xuất series ASAP 2020
Cập nhật 7/26/2017 3:16:00 PM

Bắt đầu từ năm 2017 toàn bộ các dòng sản phẩm ASAP 2020 sẽ chính thức ngừng sản xuất. Thay vào đó Hãng Micromeritics đưa ra thị trường Model ASAP 2020 Plus thay thế với các thông số kỹ thuật hoàn toàn tương đương và được nâng cấp.

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến
    Mr. Cương ( 0915 989 780 )
    Mr. Cương ( 0915 989 780 )