• Hotline: (24) 62695989
  • Tuesday, 26/03/2019
Phenom flash Công ty khoa trí
Giá ưu đãi cho Khách hàng Dealers khi mua dòng sản phẩm phân tích thực phẩm của RAYPA
Cập nhật 9/1/2017 10:20:31 AM

Bắt đầu từ tháng 09/2017 Công ty TNHH Khoa Trí có chính sách giá ưu đãi đặc biệt cho Quý Khách hàng Dearlers đối với dòng sản phẩm phân tích thực phẩm (FOOD ANALYSIS). Chi tiết xin liên hệ bộ phận kinh doanh sản phẩm - Mr. Nguyễn Lê Toàn: 0988657566, toannl@khoatri.com.

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến
    Mr. Cương ( 0915 989 780 )
    Mr. Cương ( 0915 989 780 )