• Hotline: (24) 62695989
  • Friday, 18/10/2019
Phenom flash Công ty khoa trí
Model Phenom ProX(Gen5): Kính hiển vi điện tử quét để bàn cấu hình cao cấp
Cập nhật

Tổng Quan

 

Kính hiển vi để bàn Phenom ProX là hệ thống kính hiển vi điện tử quét tích hợp hệ thống phân tích tia X cao cấp nhất. Với model Phenom ProX, cấu trúc hình ảnh và thành phần nguyên tố của mẫu được xác định đồng thời. Quan sát hình ảnh kính hiển vi 3D cấu trúc chỉ mới giải quyết một nửa vấn đề khi phân tích mẫu.  Thông thường các dữ liệu khác ngoài dữ liệu quang cần phải được thu thập để xác định sự khác biệt các thành phần cơ bản trong mẫu. Yêu cầu này được đáp ứng với model Phenom proX được tích hợp đầy đủ đầu dò EDS thiết kế chuyên dụng cho kính.

EDS là môt kỹ thuật phân tích các tia X được tạo ra do quá trình bắn phá mẫu. Phân tích nguyên tố kỹ thuật EDS được tích hợp đầy đủ vào hệ thống Phenom ProX. Đầu dò tia X và phần mềm điều khiển được kết hợp vào một gói.

Gói phần mềm xác định nguyên tố (EID) cho phép lập trình phân tích đa điểm, và xác định các nguyên tố ẩn trong mẫu. Hơn nữa phần  mềm này có thể được nâng cấp mở rộng với chức năng tạo bản đồ nguyên tố. Quá trình hướng dẫn từng bước trong phần mềm EID giúp người sử dụng thu thập các dữ liệu tia X một cách có tổ chức và cấu trúc.

Thông số kỹ thuật

 

 

 

Phenom Pure

 

 

Phenom Pro

 

 

Phenom ProX

 

 

Đ phóng đi quang hc

Cố định 20x

20 - 135x

20 - 135x

Di phóng đi quang đin t

70 - 30,000x

80 - 130,000x

80 - 130,000x

Đ phân gii

≤ 30 nm

≤ 10 nm

≤ 10 nm

Đ phóng đi k thut s

Max. 12x

Max. 12x

Max 12x

Camera đnh v quang hc

Đen & Trắng

Màu

Màu

Đin áp gia tc

Mặc định: 5 kV

Mặc định: 5 kV, 10 kV

Chế độ cao cấp: điều chỉnh được trong dải 4,8 kV và 10 kV chế độ ảnh

·         Mặc định: 5 kV, 10 kV và 15 kV

·         Chế độ cao cấp: điều chỉnh được trong dải 4,8 kV và 15 kV chế độ ảnh và chế độ phân tích

 

Các chế đ chân không

 N/A

Chế độ tiêu chuẩn

Chế độ giảm tích điện

Chế độ tiêu chuẩn

Chế độ giảm tích điện

B thu nhn tín hiu

 N/A

BSD

EDS (tùy chọn)

BSD

EDS

Kích thước mu

Lên đến 32 mm (Ø)

Lên đến 32 mm (Ø)

Lên đến 32 mm (Ø)

Chiu cao mu

Lên đến 100 mm

Download Tài Liệu

Lên đến 100 mm

Download Tài Liệu

Lên đến 100 mm

Download Tài Liệu

 

Sản phầm liên quan
Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com
    0983.089.110
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com

Tin tức và sự kiện