• Hotline: (24) 62695989
  • Tuesday, 17/09/2019
Phenom flash Công ty khoa trí
Phần Mềm Thales
Cập nhật

Gói Phần Mềm Thales

Gói phần mềm Thales mạnh mẽ được cung cấp kèm theo khi khách hàng mua hệ điện hóa đa năng IM6 và ZENNIUM. Phần mềm hỗ trợ nhiều chế độ đo và phương pháp phân tích.

Phần mềm Thales có những đặc tính độc đáo trong thu thập và phân tích dữ liệu. Các ví dụ đầy hứa hẹn và triển vọng là chức năng SCRIPT và SIM. SCRIPT mang đến cho người dùng tất cả các kiểu đo điện hóa, phân tích toán học, các giải thuật, tư liệu hóa, xuất dữ liệu đã phân tích cho một tiến trình tự động hoàn toàn. Với các đặc tính nổi trội của SIM người dùng có thể tạo ra các mạch tương đương và nạp dữ liệu đo vào các mô hình này. Đặc tính ZHIT của SIM giúp người dùng thẩm định lại dữ liệu phổ tổng trở của mình.

Với mục đích dùng thử người sử dụng có thể chạy phần mềm Thales Software Package với hộp kết nối Thalesbox. The Thalesbox cung cấp một giấy phép bản quyền cho phần mềm Thale. Với đặc tính này người sử dụng có thể xử lý số liệu trên một máy tính PC hoặc Laptop trong khi quá trình đo vẫn đang thực hiện trên máy IM6 hoặc ZENNIUM...

Yêu cầu của hệ thống: 
• Máy tính tương thích với IBM chạy hệ điều hành Microsoft® Windows® 32-/64-Bit
• Hỗ trợ driver trực tiếp cho Windows® XPWindows Vista®Windows® 7 và Windows® 8
• USB 2.0

Giao diện và cảm nhận

Các Chức Năng và Phương Pháp Cơ Bản

Phổ Tổng Trở Điện Hóa (EIS)

EIS đo tổng trở của các phần tử được kiểm tra tại các tần số khác nhau. Phổ tổng trở này xác định các đặc tính của các phần tử thành phần của hệ thống được kiểm tra.

Các ứng dụng: Xác định các thông số khác nhau như khả  năng khuếch tán, điện trở thuần và nhiều thông số khác.

Đo phổ tổng trở với các thiết bị thời gian thực              Khảo sát phổ tổng trở với các con trỏ

(Đo nhiều Cell) Quét I/E & von-ampe vòng (IE, CV)

I/E và CV đo đặc tuyến điện áp-dòng điện trong nhiều chế độ khác nhau.

Các ứng dụng: Quét Tafel, CVs, trạng thái-ổn định-, lấy mẫu - & quét điện áp/ dòng điện, đo đặc tuyến điện áp/dòng điện nhanh,cực phổ potentiostatic/galvanostatic , điện áp/dòng với thời gian, các quét tuyến tính, các đặc tuyến I/E nhiều cell song song.

Đo tổng trở một tần số trên các thông số (CE)

CE đo tổng trở tại  một tần số cố đinhk với các biến kích thước vật lý khác nhau.

Các ứng dụng: phổ tổng trở tại tần số cố định với. thế, dòng, thời giam, nhiệt độ...

Đo đa năng do người sử dụng định nghĩa (PVI)

PVI cho phép đo dòng/áp/thời gian theo nhiều cách do người dùng định nghĩa (các bước, các đường dốc, các  miền, vòng, ...).

Ứng dụng: ...

Thu thập tín hiệu (ACQ)

ACQ là một giao diện cho rất nhiều các kênh đo.

Các ứng dụng: Thiết lập và tích hợp TEMP/U, DIO, DA4, Eurotherm, các thiết bị ảo...vv

Các phép đo cực phổ (PGY)

Chế độ đo cực phổ hỗ trợ các phương pháp sau: tast polarography, cực phổ xung vi phân và phương pháp von-ampe hoà tan  (stripping voltammetry)

Các ứng dụng: ...

Mô phỏng mạch tương đương & Nạp mô hình (SIM)

Xử lý các phổ phụ thuộc vào thời gian và phân tích các thông số của chuỗi các mô hình mạch tương đương.

Các ứng dụng: Khảo sát phổ đo được bởi máy EIS, làm trơn các đồ thị, lựa chọn các mẫu, chỉnh sửa các mô hình mạch tương đương, fit các kết quả hoặc chuỗi các kết quả đo, phân tích chuỗi hàm chuyển đổi và chuỗi đo.

Menu chính của SIM Hiệu chỉnh mạch mô hình Lựa chọn các mẫu để fit

Fit model với các kết quả đo được

Nhập dữ liệu ngoài dạng ASCII (ALEX)

Nhập các danh sách dữ liệu ngoài ASCII vào môi trường của Thales để phân tích.#

Các ứng dụng: Chức năng này cung cấp giao diện duy nhất cho nhiều loại định dạng dữ liệu.

Máy chủ tự động hóa các chương trình đo (SCRIPT)

Tự động hóa các quá trình đo kết hợp, các tác vụ phân tích và tư liệu hóa. Tự động hóa các tiến trình phụ thuộc vào điều kiện, các rẽ nhánh, vòng lặp…vv

Các ứng dụng: SCRIPT cho phép người sử dụng tạo các chương trình con riêng theo ngôn ngữ lập trình rất dễ học gần giống như ngôn ngữ BASIC sử dụng rất nhiều các lệnh macro. Trong trường hợp cần thiết hệ thống cung cấp đầy đủ tập lệnh của ngôn ngữ BASIC. Với chức năng này công tác đo diễn ra dễ dàng thuận lợi ngay vả với những người dùng chưa được đào tạo.

ví dụ được kết nối và hệ soạn thảoSCRIPT SCRIPT Editor với trợ giúp trực tuyến.

Gọi / tích hợp các mô đun chạy SCRIPT (EXE)

Với  EXE người sử dụng các mô đun SCRIPT runtime một cách dễ dàng.
Ứng dụng: Tích hợp các  scripts đã được kết nối sẵn trong màn hình chính của phần mềm Thales và các ứng dụng chuyên biệt như CIMPS, COLT, RV, REMOTE, ...

Soạn, Chỉnh sửa & Xuất các ảnh đồ họa (CAD)

CAD là bộ soạn thảo đồ họa với các định dạng file ICD.

Ứng dụng: Chỉnh sửa đồ họa/biểu đồ/báo cáo, chỉnh sửa các ảnh chụp màn hình, xuất các đồ họa ra tệp tin enhanced meta files (EMF) hoặc clipboard.

Các  chương trình Script DC Cycling cho ứng dụng kiểm tra pin với phổ AC-EIS trong quá trình phóng nạp (BAT)

 

Ứng dụng: Các ứng dụng về pin và ắc quy

Battery Cycling: Màn hình menu chính và đo DC cycling trên pin AAA

Script  điều khiển từ xa qua giao diện TCP/IP VI 

Bình thường, các hệ thống IM6/ZENNIUM được điều khiển bởi phần mềm Thales software được tối ưu hóa cho quá trình đo và phân tích dữ liệu điện hóa. Ngoài ra, các hệ thống IM còn được cấu hình để nhận điều khiển từ phần mềm bên ngoài kết nối qua giao thức TCP/IP. Tính năng này không bị giới hạn cho máy tính tại chỗ mà còn áp dụng cho các máy tính nối  mạng.

Ứng dụng: điều khiển các chức năng cơ bản của IM6 hoặc ZENNIUM bằng phần mềm LabVIEW® VI qua giao diện TCP/IP.

Từ xa: Script điều khiển từ xa chạy trên TCP/IP Từ xa: ZAHNER ZRemote VI

Microsoft, Windows và Windows Vista được Microsoft Corporation đăng ký thương hiệu tại Mỹ và/hoặc các nước khác.

 

Sản phầm liên quan
Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com
    0983.089.110
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com

Tin tức và sự kiện