• Hotline: (24) 62695989
  • Thursday, 23/05/2019
Phenom flash Công ty khoa trí
Model AutoChem II 2920 - Thiết bị phân tích hấp phụ hóa học tự động
Cập nhật

AutoChem II 2920 Chemisorption Analyzer - Thiết bị phân tích hấp phụ hóa học tự động

Thiết bị vận hành tự động hoàn toàn phân tích đặc tính của xúc tác.

Đặc tính của hệ thống:

-                Phương thức phân tích linh hoạt cho trình tự phức tạp và thiết kế thí nghiệm.

-                Lên đến 99 thí nghiệm riêng biệt, mỗi thí nghiêm với 99 bước được liên kết và điều khiển tự động qua phần mềm.

-                Kỹ thuật phâ tích hấp phụ hóa học TPD, TPR, TPO, TPSR, BET và xung.

-                04 bộ điều khiển lưu lượng dòng có khả năng lập trình được tích hợp cho phép điều chỉnh khí chính xác.

-                Bộ trộn khí bên trong cho khí mang và khí vòng

-                04 Vùng điều khiển nhiệt độ riêng biệt.

-                04 cổng khí vào lựa chọn có khả năng lập trình cho chuẩn bị mẫu, khí mang và khí lặp(phân tích).

-                Đầu dò filaments Gold-plated có thời gian sử dụng cao.

-                Phần mềm tương thích với hệ điều hành Windows

-                Phần mềm cho phép truy xuất dữ liệu khối phổ(tương thích với các đầu dò khối phổ)

-                Dữ liệu linh hoạt và thông tin đầy đủ trong bảng báo cáo kết quả.

-                Phần mềm cho phép chỉnh sửa peak.

-                Các phương pháp cho đặc tính xúc tác độ phân giải cao.

-                Lựa chọn phụ kiện Cryo-Cooler(Bộ làm lạnh) cho khả năng giảm nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ môi trường.

Lựa chọn phụ kiện reflux-type vapor generator (bộ sinh hơi kiểu hồi lưu) cho phép phân tích sử dụng chất lỏng hóa hơi.

 

AutoChem II 2920 Brochure

 

Sản phầm liên quan
Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến
    Mr. Dũng
    Mr. Dũng
    0983.089.110
    Mr. Dũng

Tin tức và sự kiện