• Hotline: (24) 62695989
  • Tuesday, 18/06/2019
Phenom flash Công ty khoa trí
Thiết Bị Đo Độ Chảy Bột Mịn Vạn Năng Model FT 4
Cập nhật
FT4 Powder Rheometer® được thiết kế với một mục đích trong tâm trí - để xác định các đặc tính lưu biến hoặc hoặc tính chất dòng chảy, của bột mịn. Đây vẫn là một chức năng chính ngày nay, nhưng các công cụ, phụ kiện và phương pháp luận đã được phát triển liên tục đến điểm mà FT4 bây giờ được coi là một thiết bị kiểm tra bột mịn vạn năng.
Ngoài phương pháp động học đã được cấp bằng sáng chế, độ cản trở dòng chảy của bột mịn được đo trong khi bột đang chuyển động, FT4 cũng bao gồm một cánh khuấy đo cường độ trượt của bột mịn, một bộ kit đo ma sát tường để định lượng cách kéo bột liên quan đến bề mặt của thiết bị xử lý (theo tiêu chuẩn ASTM D7891), cũng như các phụ kiện để đo các đặc tính số lượng lớn, chẳng hạn như mật độ, độ nén và tính thấm. Phạm vi khả năng đo lường này làm cho FT4 trở thành một máy kiểm tra bột mịn vạn năng thực sự và là công cụ đa năng nhất trên thế giới để đo và hiểu các đặc tính của bột mịn.
Sản phầm liên quan
Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com
    0983.089.110
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com

Tin tức và sự kiện