• Hotline: (24) 62695989
  • Thursday, 23/05/2019
Phenom flash Công ty khoa trí
Thiết bị xác định tỷ trọng đường bao Model Geopyc 1365
Cập nhật

 Model Geopyc 1365

GeoPyc sử dụng kỹ thuật đo tỷ trọng thế chỗ độc đáo sử dụng các hạt e Dry Flo có tính chất như chất lỏng có độ chảy cao, kích thước nhỏ, độ cứng cao, hình cầu. Mẫu đo được đặt trong đệm các hạt Dry Flo được khuấy trộn, sau đó được nén chặt dần. Geopy ghi lại khoảng cách vị trí sau đó thực hiện tính toán và hiển thị hoặc in kết quả.

 Thiết bị cũng báo cáo phần trăm lỗ xốp và thể tích lỗ trống riêng khi nhận được thông tin dữ liệu tỷ trọng tuyệt đối. (tỷ trọng không bao gồm thể tích các lỗ và khoang trống thu được từ máy đo tỷ trọng tuyệt đối Micromeritics AccuPyc II ).

Tùy chọn đo tỷ trọng nén chặt (GeoPyc T.A.P. density option)

Đo thể tỷ trọng nén chặt với độ chính xác tương đương với các máy phân tích tỷ trọng nén chặt kiểu tap truyền thống nhưng với tốc độ cao hơn, vận hành êm ái hơn và độ lặp lại tốt hơn

Khi được trang bị tùy chọn T.A.P, Geopyc đo thể tích nén chặt và tính toán tỷ trọng khối của các mẫu dạng hạt và bột bao gồm các dược liệu và các vật liệu điện hóa với một dải rộng các điều kiện nén chặt.

Để xác định tỷ trọng T.A.P, buồng mẫu sẽ xoay và căn chỉnh cho đến một lực nén đặc thù chính xác với mẫu đó. Tranducer lực sẽ đo lực nén chặt theo đơn vị Newton đồng thời khoảng cách mà piston nén và thoi đẩy di chuyển cũng được đo cùng lúc này. Có thể sử dụng lực đặc thù của người dùng  và số nén chặt  trên lần phân tích. Model Geopyc sẽ đo trung bình từ mỗi tỷ trọng nén chặt và tự động tính toán thể tích và tỷ trọng và báo cáo kết quả ở đơn vị cm3 và g/cm3.

Brochure

Sản phầm liên quan
Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến
    Mr. Dũng
    Mr. Dũng
    0983.089.110
    Mr. Dũng

Tin tức và sự kiện