• Hotline: (24) 62695989
  • Friday, 18/10/2019
Phenom flash Công ty khoa trí
Máy đo độ nhớt Raypa
Cập nhật

 

- Giao diện RS232, dữ liệu có thể chuyển giao sang PC hoặc máy in

- Đầu dò nhiệt độ PT100

 

 

Model Khoảng đo độ nhớt Hai chiều
         RP-1-L                                     3 - 2.000.000 mPas          NO
RP-1-R 20 - 13.000.000 mPas NO
RP-2-L 3 - 6.000.000 mPas YES
RP-2-R 20 - 40.000.000 mPas YES

 

Sản phầm liên quan
Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com
    0983.089.110
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com

Tin tức và sự kiện