• Hotline: (24) 62695989
  • Friday, 18/10/2019
Phenom flash Công ty khoa trí
Máy lắc tròn kỹ thuật sô Raypa
Cập nhật

 

Model         Khối lượng   tải       Kích thước bề mặt    Tốc độ quay  rpm   H x W x D cm       Công suất W    Khối lượng kg  
ORBI-420 15 kg 42 x 42 cm 300 16 x 46 x 55 40 10
ORBI-300 15 kg 30 x 30 cm 300 16 x 34 x 43 40 6

 

Sản phầm liên quan
Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com
    0983.089.110
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com

Tin tức và sự kiện