• Hotline: (24) 62695989
  • Friday, 18/10/2019
Phenom flash Công ty khoa trí
Bể tuần hoàn nhiệt Raypa
Cập nhật

- Bảo vệ an toàn quá nhiệt DIN 12.879 class 2

Model  Khoảng nhiệt độ Độ ổn định Lưu lượng bơm H x W x D cm Công suất W
UNI-100 Room temp. +5º - 99,9º C ± 0.05º C 5 l/min 32 x 31 x 37 1000
UNI-200 Ambiente +5º - 200º C ± 0.1º C 5 l/min 32 x 31 x 37 2000
 

 

Sản phầm liên quan
Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com
    0983.089.110
    Mr. Dũng - dungtruong.khoatri@gmail.com

Tin tức và sự kiện